در پی انتشار یادداشت تلگرامی اخیر در باره گفت‌وگویی که با استاد گرامی جناب آقای جعفریان پیرامون برگزاری نشست «مسأله آب و آینده آن در جهان اسلام» در یکی از شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته بود، روزنامه صبح نو و خبرگزاری … ⬿