مسلمان باید زیرک باشد و چیز فهم. همانی که در روایات ما آمده: «المؤمن ینظر بنور الله». نور خدا باید مسیرت را روشن کند.

یکی از مشکلات کوفیان این بود که زیرکی نداشتند. می‌شد راحت فریبشان دهی، با فضا سازی، تبلیغات، ظاهر سازی و…

نتیجه‌اش هم شد کشتن نواده ی پیامبر صلی الله علیه و آله.

تبلیغات تا چه حد می‌تواند روی ما اثر بگذارد؟ آیا ممکن است با یک شانتاژ رسانه‌ای در مورد کسانی که اصلا ندیدیمشان و حرفشان را نشنیده‌ایم، به قضاوت بنشینیم؟ یک فیلم می‌تواند ما را به یک شخصیت نزدیک یا از او دور کند؟

هر چقدر «بله»، به همان میزان به لشگر یزید نزدیکیم.

یادتان باشد «حسین» را کشتند با این عذر که بر خلیفه رسول خدا خروج کرده.

«یا حسین»

پاسخ دهید