بیش‌تر مردم از شنیدن صدای ضبط‌شده‌ی خود، خوششان نمی‌آید. دکتر یِیل کوهن، مدیر مرکز علمی شنوایی سنجی دانشکده‌ی داروسازی پنسیلوانیا، معتقد است که معمولاً افراد فکر می‌کنند صدای خود را می‌شناسند و انتظار شنیدن همان چیزی را دارند که در حافظه‌شان وجود دارد، ولی وقتی صدای ضبط‌شده‌ی خود را می‌شنوند درمی‌یابند با آن‌چه فکر می‌کردند متفاوت است، به همین دلیل از صدای خودشان بدشان می‌آید.
گاهی بهتر است کمی از آن‌چه در باره‌ی صدا و محتوای سخنِ خود می‌پنداریم فاصله بگیریم، و آن را آن‌گونه بشنویم و بفهمیم که دیگران می‌شنوند و می‌فهمند، آنوقت احتمالاً کم‌تر خواهیم گفت و بیش‌تر خواهیم شنید.

پاسخ دهید