… افطار که تمام شد، با دوستان نشستیم به گفت‌وگو. یکی از اساتید حاضر از پیدایش امام‌زاده‌های جدید و فربه شدن مناسک می‌گفت و با طعم نگرانی، از سکوت مراجع انتقاد می‌کرد. می‌پرسید به راستی مسئولیّت ما روحانیان چیست. او … ⬿

پیش از این هم اشاره شد که روزهای دوشنبه ۳ و ۱۷ دی ۱۳۹۷ نشستی دوستانه، طولانی و صریح با تنی چند از فضلای حوزه با عنوان «تجربه زیسته «طلبگی در لباس طلبگی» » تشکیل شد. موضوع این نشست که … ⬿