در مناظره ای که هفته گذشته در برنامه مصیر شبکه چهار سیما با آقای دکتر مهدی جمشیدی در باره دیدگاه استاد شهید آیت الله مطهری (قدس سره) در باره تجدد و مدرنیته داشتم، این نکته را مطرح کردم که دیدگاه … ⬿

روزه‌داری یکی از برترین عبادت‌های اسلامی در تمامی روزهای سال ـ جز روزهایی که روزه‌ در آن روا نیست ـ و در شمار اصلی‌ترین رفتارها در ماه خجسته رمضان است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بیانی شیوا که عبدالواحد بن … ⬿

به استقبال ماه خدا، ماه اخلاق می رفتیم، در فراخنای زمان. اسیرانی بودیم در بند شهوت و ثروت و قدرت. نای‌مان تهی از هر ناله. و، دردا، که بندی زنجیرهای خود ساخته بودیم: وحدت زندان و زندانی و زندان‌بان! می‌خواندیم، … ⬿