این مطلب پاسخ تکمیلی جناب آقای دکتر جمشیدی به اظهارات من در مناظره شبکه ۴ با ایشان است‌. بدیهی است توضیحات لازم را در اولین فرصت برای علاقه مندان به این بحث ارائه خواهم کرد. علامه مطهری؛ فروافتاده به درّه‌ی … ⬿

در خبرها خواندیم که جناب سید محمود علوی وزیر محترم اطلاعات در گردهم‌آیی مبلغان اعزامیِ ماه رمضان در قم گفته‌اند: در یکی از شهرهای همدان افرادی گرایش به مسیحیت پیدا می‌کنند که جزو افراد عادی جامعه‌اند مثلا کارشان ساندویچ فروشی … ⬿