پرسش: فرض کنید می خواهید دو کلمه را از دیگری نقل نمائید؛ چقدر احتمال دارد در نقل شما خطا راه یابد؟ حال اگر سه کلمه باشد آیا احتمال اشتباه در حکایت افزایش نمی یابد؟ اگر ده کلمه شود چه؟ و … ⬿

از همان صدر اسلام به دلیل آن که مسلمانان کلمات و کردار پیامبر ص را دستور العمل دین خود می دانستند به کیفیت نقل آن اهتمام فراوان داشتند؛ و همین امر موجب شد که از صدر اول، دقت در حال … ⬿

مقدمه چگونه می‌توان به متونی که ادعا می شود بیش از هزار سال قبل صادر شده‌اند اعتماد کرد؟ می‌بینیم در باره‌ی حوادثی که در زمان خود ما اتفاق می افتند به راحتی تحریف صورت می پذیرد؛ چطور باور کنیم حدیثی … ⬿

– یکی از خصال بسیار مهم مراجع عظام در طول تاریخ مرجعیت، ارتباط دائمی و بدون تبعیض با همه‌ی اقشار و گروه ها بوده است؛ بدون آن که ذره ای وابستگی حزبی به هیچ کدام از آن ها پیدا کنند. … ⬿

 – یکی از خصال مهمی که مرجعیت، اشاره به آن دارد انس با کلام و روش زندگی معصومین (علیهم السلام) است؛ – غالب مراجع عظام تقلیدی که بنده شرف درک محضرشان را داشته ام، عمر خود را با آموختن از … ⬿

– مقصود من از عنوان مرجعیت، یک عنوان مشیر است؛ اسم رمزی که اشاره به عددی از خصال و ویژگی ها دارد؛ و در حقیقت آن صفاتند که شخص را ساحلی امن برای ما در دوران غیبت می نمایند؛ یکی … ⬿

سابقه ی تأسيس نهاد مرجعيت به زمان ائمه ی طاهرین (علیهم السلام) باز می‌گردد و در حقیقت خود آن بزرگواران با کلمات و اشاراتشان این نهاد را برای دوره ی غیبت تدارک دیدند. و تاریخ نیز نشان داد که این … ⬿

فرهنگ و کنش های فرهنگی با قلب انسان ها سر و کار دارند؛ درست به همین دلیل است که یک فرهنگ، تا با فطرت هماهنگی نداشته باشد نمی تواند به منطقه ای صادر شود؛ اگر هم برود برای مدتی طولانی … ⬿