از ذاتیات جدا نشدنی طلبگی ارتباط مستحکم و قوی با مردم است؛

ما باید بدانیم احترام به مردم و هم دردی با آنان و ماندن در کنارشان در همهٔ شرائط، راه و روش روحانیت در طول تاریخ بوده؛

و این راهی است که از پیشوایان دینی خود آموخته اند.

بر اساس سنت الاهی اگر مردم با ما نباشند نه حوزه‌ایمی‌ماند و نه روحانیتی؛

این مهم نیست که عشق و علاقهٔ ما به مردم را رسانه‌ها ببینند یا نه؛

مهم این است که از بن دندان همهٔ آنان را خانواده و عائلهٔ خود بدانیم؛

حضور طلاب جوان و با نشاط در حادثهٔ سیل اخیر در کنار مردم جلوهٔ زیبائی از این همدلی بود…

پاسخ دهید