چند روز است که برنامه‌های مختلفی از رسانهٔ ملی در موضوع «پنجمین کنگرهٔ بین‌المللی علوم انسانی اسلامی» در حال تهیه و پخش است. از سرِ کنجکاوی تقریباً همهٔ آن‌ها را دیده و شنیده‌ام. در این برنامه‌ها کارشناسانی با عنوان‌های مختلف حاضر می‌شوند و شورمندانه از اسلامی‌سازی علوم انسانی حرف می‌زنند. این حجةالاسلام_دکترها در هر برنامه دیگی را هم می‌زنند که ته آن چیزی نیست و از آن هیچ در نمی‌آید. این استادها که همواره می‌گویند «هنوز در اوّل راه هستیم» از انتهای راه چه تصوّری دارند؟! یکی به این آقایان بگوید کلیسای مسیحیان هم روزگاری همین دغدغه را داشت، بد نیست سرانجام پروژهٔ آن‌ها را نیز مطالعه کنید. اگر چه هزینه‌های مالی‌ای که این پروژه می‌بَرد کم نیست؛ ولی افسوس بزرگ آن‌جاست که گروهی که می‌توانند بکوشند تا گرهی از دشواری‌های مردم باز کنند، سالیانی است مشغول آب و هاونِ اسلامی‌سازی علوم شده‌اند. در این گفتگوها نه علم معلوم است و نه انسانی و نه اسلامی‌سازی.

پاسخ دهید