می‌گویند حاج‌آقایی بر منبر نشست که سخنرانی کند ولی هر چه فکر کرد یادش نیامد که قرار بوده است چه بگوید. از مردم خواست که برای سلامتی خودشان صلوات بفرستند. صلوات مردم تمام شد ولی باز هم باز هم یادش … ⬿