ادامه نمونه‌هایی از آرزوهای تمدنی پهلوی دوم ـــ “تمدن بزرگ“ یعنی چه؟ یعنی تمدنی که در آن بهترین عناصر دانش و بینش بشری، در راه تأمین عالی ترین سطح زندگی مادی و معنوی برای همه افراد جامعه به کار گرفته …

سال‌ ۱۳۸۲ از طرف سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور، مسئولیّت راه‌اندازی آموزش الکترونیکی برای علاقه‌مندان خارج از کشور به من سپرده شد. آن زمان هیچ دانشگاه و یا مؤسسه‌ی آموزشی‌ِ داخلی‌ای تجربه‌ی کافی برای این کار نداشت. …

حجت الاسلام سید محمود مرتضوی هشترودی: فقه، منشور زندگی است لذا وجوب ورود آن به مسایل فضای مجازی از این جا حاصل می شود، پس باید مساله شناسی و موضوع شناسی کرده و به تناسب موضوعات به تدریج مسایل و …

سخنی با مهدی نصیری به گزارش مشرق، حجت السلام رضا غلامی در یادداشتی به مقاله مهدی نصیری با عنوان «فقه نظام ساز داریم یا نداریم؟» پاسخ داد. متن این یادداشت بدین شرح است: «چند سالی است جناب آقای مهدی نصیری …

 این روز‌ها نام حاج کاظم کبیر صابر بر سر زبان‌هاست، عکس او در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌چرخد و دقّت ترازوی‌اش وِرد زبان‌هاست. حاج کاظمِ تبریزی چای که می‌فروشد، وزن پاکت را از آن کم می‌کند و می‌گوید او …

ادامه نمونه‌هایی از آرزوهای تمدنی پهلوی دوم ـــ «تمدن بزرگ» یعنی چه؟ یعنی تمدنی که در آن بهترین عناصر دانش و بینش بشری، در راه تأمین عالی ترین سطح زندگی مادی و معنوی برای همه افراد جامعه به کار گرفته …

 ساعت ده و نیمِ شب تلفن من زنگ خورد. پشت خط آقای شکری بود، یکی از دانش‌جویان دکتری من. بعد از احوال‌پرسی از نگرانی خود بابت اصلاحیه‌هایی که گروه به پروپوزال رساله‌اش زده است گفت. من تلاش کردم او را …