رحلت جانسوز تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات بر اثر سانحه اتوبوس تسلیت باد. روح جان‌باختگان این حادثه‌ی تلخ شاد باد. تصور آن چه بر بازماندگان می‌گذرد، دل را می‌گدازد. سوگمندانه حجم خسارت‌های جانی و … ⬿