احتمالاً شما نیز شاهد رفاقت‎‍ دوستان ناهمگن بوده‌اید؛ دوستانی که از نظر فرهنگی با هم تفاوت‌های زیادی دارند.  برای نمونه‌ی دوستی یک دختر خانم چادری یا یک دختر مانتویی، یک جوان شیعه با یک جوان سنی، یک آموزگار مسلمان با … ⬿

یادداشت ” فقه در متروی تهران؛ دینی یا سکولار؟” بازنشرهای زیاد و البته موافقان و مخالفان فراوانی یافت. دوستانی که یادداشت‌های کانال اخلاق در حوزه‌ی اجتماع را می‌خوانند، آن یادداشت را کنار باقی نوشته‌ها خوانده و با نویسنده هم‌دل و … ⬿