شاید حرفه‌ای با ارزش‌تر از این حرفه نیابید؛ مدح و ثنای اهل‌بيت عليهم‌السلام و خواندن مرثيه در عزاى آنان خرج كردن صداى خدادادى براى برترين مخلوقات خالق هستى‌بخش است؛ ولى مداحان عزيز بايد ميراث‌دار امين گذشتگان خود باشند؛ در شرح … ⬿

سال‌های نخست ازدواج، سُس هزارجزیره تازه به بازار آمده بود و از قضا ما بسیار دوست داشتیم. اما از آن‌جا که پول‌مان برای خرید روزانه‌ی آن کفاف نمی‌داد، وقتی سُسِ هزار جزیره می‌خریدم قدری ماست و آب لیمو و سُس … ⬿