«دکتر روحانی:
خوشحالیم امروز روابط بانکی ما با برخی کشورها بدون سوئیفت انجام می‌شود؛ مبارزه جدی با دلار در دنیا درحال شروع شدن است و با ادامه این روند سلطه آمریکا بر بازار پولی دنیا تضعیف می‌شود!»

– از قرار معلوم بالاخره همان جماعتی که روزگاری با ادعای بستن با کدخدا و سروریِ دلار، دنبال پیمان‌های پولی چند جانبه نرفتند و با گذاشتن تمام تخم مرغ‌هایشان در سبد برجام و اعتماد به غرب، چندین سال کشور را معطل کردند، امروز کم کم در حال رسیدن به این نتیجه هستند که بدون سوییفت و دلار نیز میتوان کار کرد!