صبح شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ جلسه دفاع از رساله‌ی دکتری آقای یونس غفاری‌پور با عنوان «الگوی عقلانیت دینی تمدن‌ساز در سیره امیر المؤمنین علی علیه‌السلام» در رشته مدرسی معارف ـ گرایش تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه باقر العلوم علیه‌السلام برگزار شد.

راهنمایی این رساله بر عهده بنده و مشاوره آن بر عهده آقای دکتر محمدحسین دانش‌کیا و داوری آن بر عهده آقایان دکتر حبیب‌الله بابایی و دکتر سیدحسین فلاح‌زاده بود.

این رساله عقلانیت دینی را استفاده از ابزار حق برای رشد و توسعه همه جانبه جامعه بر مبنای فرهنگ دینی دانسته است و بر اساس آن با بهره گرفتن از برخی از تکنیک‌های روش تحلیل مضمون Thematic analysis جمله‌های معلل و مستدل امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام (جمله‌های خبری و انشائی آن حضرت ناظر به مسائل اجتماعی همراه با ذکر علت) را مورد بررسی قرار داده است و با این فرض که توجه به لوازم این جمله‌ها بالمآل به پیشرفت جامعه اسلامی و استمرار پیشرفت جامعه اسلامی نیز به تمدن می‌انجامد، کوشیده است الگویی از عقلانیت تمدن‌ساز را در دو ساحت اهداف و ابزارها در سخنان آن حضرت استخراج کند.

این گام‌های نخستین برای فهم تمدنی میراث دینی خود را به هیچ روی نباید کم انگاشت. هر پایان‌نامه یا رساله‌ای که در این موضوعات تدوین می‌شود، در نگاهی برون‌‌دینی فرضیه امکان به چنگ آوردن الگویی برای پیشرفت و تمدن را از متون دینی تقویت می‌کند و همزمان ما را با چالش‌ها و دشواری‌های این مسیر آشنا می‌سازد. اگر این روند به دور از شتاب‌زدگی و شعارزدگی ادامه بیابد در آینده می‌توان به تدریج حرف‌هایی روشن‌تر، اجرائی‌تر، انضمامی‌تر، سنجیده‌تر و برنامه‌پذیرتر در این باره به جامعه عرضه کرد.

پاسخ دهید