«قُمپوز در کردن» به معنای ادعاهای پوچ داشتن و به قول امروزی‌ها «خالی بستن» است. این لغت ترکی است و به توپی سرپُر و کوهستانی اطلاق می‌شود که امپراطوری عثمانی در جنگهای با ایران از آن استفاده می‌کرد. این توپ، گلوله و تخریبی نداشت؛ بلکه تنها صدای مهیبی داشت که سربازان دشمن را می‌ترسانید. در قُمپوز مقدار زیادی باروت می‌ریختند و پارچه‌های کهنه و مستعمل را با سُنبه روی باروت‌ها جای می‌دادند و می‌کوبیدند تا کاملا سفت شود و سپس آن‌ها را به طرف دشمن شلیک می‌کردند. به کار‌گیری این توپها در مناطق کوهستانی، موجب انعکاس و تقویت صدا می‌شد و تمام کوهستان را می‌لرزاند.

اگر چه سربازها در آغاز از صدای قُمپوز می‌ترسیدند، ولی آرام آرام متوجه شدند، قُمپوز توانی برای تخریب ندارد و نباید از آن ترسید. بعدها دامنه‌ی این اصطلاح گسترش یافت تا جایی که امروزه به هر کسی که با سرو صدای زیاد و منم منم کردن و اصرار برای متمایز نشان دادن خود می‌کوشد هیبتی را از خود آشکار کند، می‌گویند «دارد قُمپوز در می‌کند.» یا (تیرِ) مَشقی در می‌کند.
همان‌طور که سربازان ایران، گرچه با کمی تأخیر راز قُمپوزهای کوهی عثمانی را فهمیدند، آدمهای جامعه نیز روزی قمپوزهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، مذهبی را خواهند شناخت و دیگر از نعره و های‌وهوی و هیاهوی‌شان نخواهند ترسید و غرش‌شان را ناشنیده خواهند انگاشت. تنها این آفت و درد می‌ماند که «مَشقی‌»های جامعه، ما را جوری بدگمان کرده‌اند که «جنگی»ها را هم باور نمی‌کنیم. آن‌قدر قمپوز در کرده‌اند که صداهای پُر هم جدی نمی‌گیریم.

حالا بد نیست این را هم‌ببینید: از این مشقی‌تر می‌شود؟
ایده پردازی و نوآوری

بنابر نوشته سایت دانشگاه علم وصنعت حجت‌الاسلام دکتر حسین‌علی احمدی جشفقانی، عضو هیات علمی گروه مهندسی پیشرفت اجتماعی و عضو گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری دانشگاه علم وصنعت است. رزومه پرباری از وی در سایت این دانشگاه نقل شده است که جهت مطالعه کامل می‌توانید صفحه ایشان را ببینید اما در بخش ایده‌پردازی‌های ایشان این موارد آمده است.

🔹ایده پردازی امکان استخراج صنعت از آیات قرآن، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان استخراج صنعت از متون روایی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان تولید انسان از خاک، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان تکه‌تکه کردن کره زمین، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان جمع آوری اطلاعات نظامی با تربیت پرندگان – مدل هدهد، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان حمل مسافر با استفاده از آبزیان بزرگ دریایی – اگوی یونس ع، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان انتقال کوهها، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان ایجاد راه خشک در دریا با فشرده سازی آب، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان بکارگیری ویژگی های عقل مندرج در روایات در تولید هوش مصنوعی، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان گفتگو با مردگان، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی رابطه سختی و عدم رفاه با صعود و منحنی سقوط ملتها از دیدگاه فلسفه تاریخ بعد از نوح ع، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی تکنولوژی حمل مسافر با ابر، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی تونل و زهکشی آب خزر به کویر مرکزی، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی روش باز کردن درب های آسمان برای نزول رحمت – مدل صلوات … صلوات، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان سد یخی برای کنترل پرحجم آب در دریا- مدل موسوی ع، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی زیر دریایی جمع آوری اطلاعات، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان تعیین قطعی میزان پیشرفت تکنولوژیک در نقطه ظهور در آینده تاریخ، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان آینده نگاری متقن – مدل کشف مهدوی ع، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی وحدت روش در سبک زندگی آینده تاریخ و گذشته تاریخ – مدل تلفیقی مهدوی ع و نبوی ص، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان پیش بینی و آینده نگاری با استفاده از گذشته تاریخ – مدل پیشرفت نبوی ص، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان تغییر مسیر کرات آسمانی با اراده انسان، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی تئوری مدیریت آنی و بی برنامه، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی تفکیک مدیریت از امامت، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی کشف مبنای اعداد ریاضی در متون اسلامی، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان تولید آلیاژ غیر قابل تجزیه – مدل آلیاژی ذوالقرنین، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان شناسایی مسیرهای نفوذ آسان در آسمان – مدل معراج، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی زیر دریایی جمع آوری اطلاعات، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.
🔹ایده پردازی امکان تولید نان از خاک، با تکیه بر متون اسلامی و ایات و روایات اسلامی، ۱۳۹۴.

🔸متن کامل در صفحه ایشان را در اینجا می‌توانید ببینید.

پاسخ دهید