✅ چند سال پیش که در جایی نیم‌چه مسئولیتی داشتم، دوست عزیزی به من می‌گفت: » در کشور ما تنها کسانی می‌توانند مدیریت کنند که قدری بدجنس(تعبیر خودشان پدرسوخته بود) باشند، و تو نیستی و به همین دلیل نمی‌توانی.» منظورش این بود که هر کسی وارد چرخه‌ی مدیریت و مسئولیت شود باید جاهایی چشمش را بر اخلاق و عدالت ببندد و مثلاً، مصلحت‌اندیش باشد.
✅ آن دوست من چند دهه است مسئولیت‌های مهمی دارد.

پاسخ دهید