سی چهل سال پیش، پیشه‌ای وجود داشت به نام نمکی. نمکی‌ها در کوچه‌های شهر گشت می‌زدند و نان خشک مردم را گرفته و در مقابلش به آنان نمک می‌دادند. توجیه اصلی این مبادله آن بود که نان و نمک از امور مقدس هستند و خرید و فروش آن‌ها ناپسند ولی مبادله‌ی آن‌ها درست است.
اما امروزه و با تغییر این ذهنیّت، نان و نمک در مغازه‌ها خرید و فروش می‌شوند و نان خشک‌ها نیز در پاکتی جداگانه به عنوان اضافات به کارگران شهرداری سپرده می‌شوند. در این ذهنیّت تازه نمکی‌ کارکرد خود را از دست داده و کاروبار نمکی‌ها کساد شده است به‌گونه‌ای که تنها خاطراتشان برای نسل‌های گذشته مانده است. حذف نمکی‌ها نه شورای عالی می‌خواست و نه فیلترینگ و نه پلیس.
حکایت تلگرام نیز چنین است. تلگرام هست چون کارکرد دارد برای حذف تلگرام نه فیلترینگ لازم است و نه پلیس فتا؛ کافی است کارکردی نداشته باشد. اگر جامعه به تلویزیون و رسانه‌های رسمی اعتماد کند، و آن‌ها به اخلاق حرفه‌ای خود پای‌بند باشند و مردم احساس کنند رسانه‌های رسمی واقعیّت را آن‌گونه که هست و به سرعت منتقل می‌کنند، و همه‌ی اندیشه‌ها در چارچوب قانون در این رسانه‌ها سهمی دارند، کسی به سراغ تلگرام نخواهد رفت. فیلترینگ تلگرام تنها یک علامت «کلید» به گوشه‌ی بالای سمت چپ موبایل‌ها خواهد افزود.

پاسخ دهید