پاپ فرانچسکو با حضور در زندان اصلی شهر رم، پای تعدادی از زندانیان را به یاد شام آخری که مسیح پای حواریون را شسته بود، شستشو کرده و بوسید. شستن پاها یک سنت روایت شده در اناجیل موجود است که نشانه‌ای است از دگرپذیری و موعظه از موضع شبانی.
آنچه از حضرت عیسی روایت شده است نشان می‌دهد که آن‌جناب هیچ اصلی از اخلاقی را که تعلیم می‌داد بر اقتدار شخصی خود بنا نکرده بود، او از جانب خدا چیزی را آموزش می‌داد که خود نیز به رعایت آن ملزم بود.
رویّه‌ای که مشابه آن را، بیش و کم، سنت اسلامی از پیامبر اکرم(ص) و امامان بزرگوار شیعه(علیهم سلام‌الله) روایت می‌کند. آن بزرگواران نیز اخلاق را به مثابه برنامه‌ی مشترک زندگی میان خود و مخاطبانشان بیان می‌داشتند و نه مطالبه‌ی یک‌سویه‌ی آنان از مردم.
ممکن است مردم از موعظه‌گران خود نخواهند که چون عیسی آن‌ها را پاشویه کنند؛ ولی بی‌شک انتظار دارند که با آنان از سرِ مهربانی و گذشت و از موضع شبانی و برابر سخن بگویند، نصیحت‌شان بوی دل‌سوزی بدهد و تنبیه‌شان مزّه‌ی ترمیم و نه غرامت‌.

پاسخ دهید