برای رستگاری نیّت‌های خوب لازم‌اند؛ ولی آن‌ها می‌توانند راه را برای بد بودن و بدی کردن نیز هموارتر کنند. کافی است کمی دست به توجیه زد؛ آن‌وقت بدترین کارها صورتی اخلاقی به خود خواهند گرفت. با توجیه می‌توان غیبت کرد، تهمت زد، دروغ گفت، دزدید، آبرویی ریخت، جانی را گرفت، … و هم‌چنان خود را در مسیر بهشت دانست.
یک جمله‌ی حکیمانه در ادبیات انگلیسی هست که می‌گوید:
«The way to the hell is paved with the good intentions»
یعنی: مسیر دوزخ با نیّت‌های خوب سنگ‌فرش شده است.»
راه دوزخ همیشه سنگلاخ نیست، همیشه تاریک نیست. با تابلوی بهشت هم می‌توان جهنّم رفت.

پاسخ دهید