جمال‌زاده در کتابِ «خُلقیّات ما ایرانیان» از هِرودوت، مورّخ نام‌دار یونانی نقل می‌کند: در نظر ایرانی‌ها هیچ چیز شرم‌انگیزتر از دروغ گفتن نیست. از دروغ گذشته، قرض کردن هم در نزد آن‌ها به‌غایت زشت و مکروه است. و برای این زشتی(قرض کردن) علتی که بیان می‌کنند این است که آدم مقروض گاهی مجبور می‌شود دروغ بگوید.

پاسخ دهید