خانه اخلاق پژوهان جوان چند سالي است سنت حسنه‌اي را پايه گذاري كرده و بهانه ديدار اخلاق انديشان و اخلاق و پژوهان را به بهانه سال نو فراهم كرده است. امسال اين مناست با عيد مبعث، كه خود عيد اخلاق است، همزمان و قِران سعدين شده است.
كار جالبي كه سال قبل انجام دادنداين بود كه از ميهمانان خواستند هر كدام در يك دقيقه مهم ترين موضوعي كه درحوزه اخلاق به نظرشان مي رسد بيان كنند. اميدوارم امسال هم چنين شود.
اين‌گونه جلسات جداي وجه ديدو بازديد بودنش، فرصتهايي را براي همفكري و هم انديشي درباره وضعيت تحصيل وتدريس و تحقيق اخلاق در جامعه ما فراهم ميكند. و اين نكته اي است كه ما امروز به شدت نيازمند آن هستيم.
به نظر بنده خود تشكيل و تداوم فعاليت خانه اخلاق انديشان هم تجربه جالبي است و نشان مي دهد كه ميتوان با كمترين امكانات، قدم هاي بزرگ برداشت. اميدوارم چنين تجربه اي در شهرهاي ديگر غير از قم هم تكرار شود.

پاسخ دهید