معتقدم در تدریس فلسفه اخلاق (و هر درس دیگری) حدود هفتاد درصد کار باید بر عهده دانشجو باشد و سهم استاد بیشتر باید ایجاد آشنایی با مباحث درس، ریل گذاری برای تلاش های دانشجو و هدایت و راهنمایی او باشد، تا جزوه نویسی و تمرکز بر حفظیات ( بر خلاف آنچه  فعلا در نظام آموزشی عالی و غیرعالی ما کم و بیش جریان دارد).
به عنوان مثال، در کلاس های اخلاق کاربردی، بخش قابل توجهی از توان دانشجو باید متمرکز بر فعالیت های علمی عینی شود. یعنی با تحلیل و تشریح و نقد  یک متن پژوهشی (ترجیحا مقاله) مرتبط با موضوع کلاس  نقاط قوت و ضعف آن را بیان کند. این کار موجب می شود که دانشجو هم روش اندیشه ورزی اخلاقی را یاد بگیرد، هم روش سامان دهی یافته های علمی را، هم به طور ضمنی با  پژوهش  و نگارش آشنا شود، هم   روش نقد اندیشه ها را فرابگیرد. خلاصه خیرات و برکات فراوانی دارد.
با توجه به آنچه گفته شد،  تمرین زیر را  که مربوط به درس اخلاق فناوری اطلاعات، طلاب کارشناسی ارشد اخلاق است در اینجا قرار می دهم.  خوشحال می شوم اگر نظرات خود را بیان کنید. یا در صورت تمایل یکی از مقالات را بررسی کرده و برای بنده ارسال کنید تا در صورت مناسب بودن در کانال  منتشر شود.
-دوستان سلام
برای جلسه این هفته هر کدام یکی از مقالات موجود در آدرس زیر را دانلود و مطالعه کنید. (مقالاتی که موضوع را از منظر اسلامی بررسی کرده باشد).
– هر یک از شما در کلاس باید ضمن ارائه گزارشی از محتوای مقاله، به سوالات زیر پاسخ دهد:
* نویسنده چگونه موضوع را از منظر اخلاقی بررسی کرده است؟
* نویسنده چگونه از منابع دینی برای اخلاق فضای مجازی استفاده کرده است. (به طور مصداقی توضیح دهید: مثلا از چه روایت یا آیه ای برای چه موضوعی)
* با توجه به فرایندی که در کلاس گفتیم، نظر انتقادی تان را درباره روش اندیشه ورزی نویسنده بیان کنید: آیا موضوع را به خوبی معرفی کرده است؟ آیا منظر یا نظریه را بیان کرده است؟ آیا تناسبی بین آیات و روایات انتخابی با موضوع مقاله وجود دارد؟ آیا ادله ای که برای مدعای خود آورده مناسب و موید هست؟ و مواردی از این قبیل)
* پیشنهاد خود را برای بهتر شدن مقاله در اینجا بیان کنید.

پاسخ دهید