جلسه ۸۳ و ۸۵ گفتگوی نوین پژوهشی با عنوان «پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید معارف اسلامی و دانشجویان» با ارائه حجت الاسلام دکتر حسینعلی رحمتی به میزبانی پژوهشکده فرهنگ معارف اسلامی برگزار شد.

این جلسه گفتگوی پژوهشی بر آن است که به بررسی تعریف شکاف دیجیتالی و اهمیت آن در دنیای امروز و جامعه ما و برجسته سازی ضرورت آشنایی اساتید معارف اسلامی با فن‌آوری­های ارتباطی و اطلاع رسانی، در دانشگاه بپردازد.

در ابتدای بحث، هدف دروس معارف اسلامی و اهمیت آن در دانشگاه ها تشریح شده و سپس به موضوع شرایط موفقیت در تدریس دروس معارف اسلامی پرداخته است.

در گام بعدی، نقش مخاطب شناسی در موفقیت اساتید،جایگاه فضای مجازی در زندگی دانشجوی امروز ( به عنوان مهم­ترین مخاطب اساتید معارف) طرح شد.
در ادامه تعریف شکاف دیجیتالی و پیامدهای شکاف دیجیتالی بین اساتید و دانشجویان بررسی و مباحث مورد نظر طرح گردید.

پاسخ دهید