شخصیت‌ امام‌خمینی(ره‌) ناقض‌کلامی است که می‌گوید‌ فلسفی‌ها کمتر انقلابی بوده‌اند/ علامه‌طباطبائی نظریه‌پرداز‌ قرآنی حکومت‌اسلامی است/ شواهد و قرائنی که از‌ شخصیت همراه علامه‌طباطبائی با نهضت امام پرده برمی‌دارد.

  • اولا به لحاظ نوشتاری؛ المیزان مخصوصا آیه آخر سوره مبارکه آل عمران بیانگر دیدگاه ایشان در حکومت اسلامی است و بعضی از مقالاتی که ایشان بصورت فارسی در کتاب بررسی های اسلامی دارند تحت موضوع ولایت این مطلب را می رساند که ما به هر حال حکومت داریم و این حکومت هم باید تحت حاکمیت کسی باشد که به احکام دین تسلط دارد. اصلا مسئله حکومت اسلامی را ایشان از دیدگاه قرآن اثبات کرده اند.
  • این کلام را که فلسفی ها کمتر انقلابی هستند همین حرکت حضرت امام خمینی(ره) نقض می کند چرا که امام خمینی(ره) هم عارف هستند و هم فیلسوف و فقیه. پس اینکه خاصیت فلسفه انقلابی نبودن و ارتباط کمتر با حکومت را ایجاب کند اینطور نیست.
  • عده‌ای از کسانی که حامل پیام انقلاب و طرفدار امام و انقلابی خاص بودند و اتفاقا از فلاسفه هم بودند از شاگردان حضرت علامه طباطبایی بودند که این ها البته بصورت تایید است. آیت الله مصباح یزدی، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی ، آیت الله جوادی آملی، آیت الله حسن زاده، آیت الله انصاری شیرازی که چقدر ایشان زندان و تبعید کشیده اند، آیت الله دکتر احمدی، آیت الله ابراهیم امینی اینها از اساتید فلسفه هستند و برخی شان صاحب نظر و صاحب مکتب فلسفی هستند، نمونه هایی از کسانی هستند که هم شاگردان فلسفی ایشان بودند و هم از انقلابی های خاص بودند.
  • قبل از انقلاب جلساتی تشکیل می شد از طرف بزرگان قم که حضرت امام خمینی(ره) بودند و مراجع تقلید در آن حاضر بودند و علامه طباطبایی هم در آن جلسات شرکت داشتند و بنده این را از آیت الله شبستری شنیده ام و نقل می کنم که مرحوم علامه در جلسات مشورتی بررسی مسائل حکومت شاه و برخورد با آن حضور جدی داشتند.
  • وقتی حضرت امام خمینی (ره) تشریف می آورند مرحوم علامه به دیدار حضرت امام خمینی(ره) می روند که کمتر کسی در این سن چنین حرکتی را می کند حتی در آن دیدار شلوغ در مدرسه علوی شنیده ام که عمامه ایشان هم بر زمین افتاده بود از شلوغی. اینها همه تاییداتی هستند که ایشان، هم امام را قبول داشتند و هم انقلاب را قبول داشتند.

برای مطالعه کامل مطلب به لینک مراجعه کنید.

پاسخ دهید