پیرو خاطره مطبوعاتی امروز، آقای سیروس برزو دوست عزیز و همکار سابق (سردبیر نشریه کیهان علمی) که مروج علوم فضایی در دو دهه اخیر و سالها در کشور روسیه به ترویج زبان و فرهنگ فارسی و تحکیم روابط ایران و روسیه مشغول بوده است، یادداشتی را ارسال داشت که از نظر می گذرانید:

سلام خدا قوت!
من مرتبا نوشته های شما را دنبال می کنم و لذت می برم. در عین حال قلبم درد می گیرد از این که در دهه ۶۰ و ۷۰ تذکرات افرادی چون شما که سطح بالایی داشتید و افرادی چون من در پایین دست ها، گوش شنوایی پیدا نکرد. اگر تذکراتی که آن دوره من در مورد افرادی مثل سازگارا به مسئولان مطبوعاتی ارشاد دادم و یا حتی در روسیه در مورد مهاجرانی (در نشریه ای در دهه ۱۳۷۰ در آنجا برای ایرانیان منتشر می کردم) گوش شنوایی داشت امروز حداقل صدمات کمتری می خوردیم.
در مورد مهاجرانی در مجله پیوند (چاپ مسکو) سرمقاله ای نوشتم، بعدا انتقاد هایی به خاتمی و حاضران در مجلس ششم، باعث شد شدیدا از طرف مسئولان سفارت ایران در روسیه مورد توهین قرار بگیرم و بایکوت شوم به طوری که در زمان سفر خاتمی به مسکو، در حالی که همه ایرانیان از طرفداران او گرفته تا فسیل های حزب توده را دعوت کردند، از ورود من به جلسه جلوگیری شد و به صراحت گفتند دستور داده اند تو را راه ندهیم!
متاسفانه همان آدم ها بعدا در دوره های بعدی، رنگ عوض کردند و من و امثال من باز هم بایکوت شدیم.

پاسخ دهید