شاید یکی از بزرگ ترین مظاهر قدرت خدای تعالی «واژه ها» باشند!!
اگر واژه‌ها نبودند شما چگونه می‌توانستید عمق غم و شدت شادی و احساسات خود را به دیگران منتقل کنید؟
با این همه؛
اما هرگز نباید گمان کنیم بُرد هر کلمه‌ای بی‌نهایت است
می‌خواهم برایتان مثالی بزنم: شما اگر پایتان را روی کفش کسی بگذارید با یک «ببخشید» خطایتان را جبران می‌کنید؛ اما واژه‌ی «ببخشید» هرگز توان جبران آبروئی که از او برده‌اید را ندارد.
مراقب کردار خود باشیم؛
قدرت واژه‌ها بی‌پایان نیست.