چندی است اخباری مبنی بر فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام به گوش می رسد؛آنچه که در این زمینه به کار طلبگی من مربوط می شود به قرار ذیل است:
دولت اسلامی موظف است با هر چیزی که موجب سلطه ی کفار و اجانب بر مسلمانان شود یا بستر سازی فساد کند مقابله نموده و راه نفوذ اجنبی را سد نماید؛
ولی در زمینه ی فیلترینگ شبکه های اجتماعی باید به چند نکته توجه شود:
۱-کدام یک از این شبکه ها موجب «سلطه»، «سبیل»، یا «فساد» هستند؟ مثلا «تلگرام» یا «اینستاگرام» تنها از آلات مشترکه هستند یا افزون بر آن موجب فساد یا نفوذ کفار هم می شوند؟
۲-آیا فیلتر نمودن این شبکه ها موجب خشم و عصبانیت بخش عظیمی از جامعه که در نهایت به تضعیف نظام اسلامی می انجامد خواهد شد یا نه؟
۳-  آیا شبکه های جایگزینی که مانند این شبکه ها کار مردم را راه بیاندازند داریم یا نه؟
بدیهی است که پس از گذشت سال ها از پدید آمدن این شبکه‌ها، اگر به کاربران گفته شود:
«پیام رسان های داخلی را همان گونه که به اجبار از پراید استفاده می کنید به کار گیرید» نخواهند پذیرفت و به فیلتر شکن ها روی خواهند آورد .
۴- تاکنون چه گام هائی برای ایجاد اعتماد عمومی به پیام رسان های داخلی برداشته شده؟
به هر حال مناسب است هر کس به قدر توان خود هر گامی که می تواند برای شکستن این انحصار بردارد.
امیدوارم این یادداشت به نظرِ مبارکِ دست اندرکاران این گونه امور برسد.

منبع: پیوند بیرونی