۱_هرگز به صورت ناشناس در این فضا وارد نشوید . حضور نقابدار شما معنای خوبی را به ذهن نمی آورد ؛ کانال های نقابدار را نیز جدی نگیرید.

۲_در سخن گفتن با دیگران پا را از حدود ادب فرا مگذاریم . مؤمن بد زبان نیست .

۳_بر پیشانی صفحات خود یا در محتوای آن ها مدح خودمان را نکنیم ، مثلا به خودمان القابی مانند «آیت الله» ندهیم ، بالاترین افتخار برای ما همان عنوان «طلبه» است .

۴_حضورمان در فضای مجازی همراه با حکمت و موعظه حسنه باشد ، نه تحکم و امر و نهی .

۵_ سعی کنیم از نصایح دیگران و نیز اطلاعاتشان نهایت بهره را ببریم .

۶_ مراقب الزامات شغلی خودمان باشیم و از گذاشتن پست های خلاف «زي روحانیت» بپرهیزیم .

۷_ مراقب آبروی دیگران باشیم و به انتشار مطلبی که آبروی کسی را می ریزد مبادرت نکنیم ، گرچه تذکر به اشتباهات علنی گاهی باید علنی باشد .

۸_حضور ما در این فضا باید محدود به ساعتی معین باشد ، مبادا این حضور به کار اصلیمان لطمه بزند .

۹_هیچ گاه تصویری که در بر دارنده ی اهانت به دیگری به خصوص مشاهیر باشد را منتشر نکنیم . این نوع کارها افزون بر اینکه مورد رضای خدای تعالی نیست عکس العمل های مشابه را به همراه خواهد داشت .

۱۰_ از گذاشتن پست هائی حاوی مطالب طولانی بپرهیزیم مگر آن که مطمئن شویم مخاطبان زیادی داریم .