– یکی از خصال مهمی که مرجعیت، اشاره به آن دارد انس با کلام و روش زندگی معصومین (علیهم السلام) است؛
– غالب مراجع عظام تقلیدی که بنده شرف درک محضرشان را داشته ام، عمر خود را با آموختن از سیره و سخن امامان معصوم گذرانده اند؛
و این موجب شده تا واجد نوعی روح حق بین شوند؛
و شاغول سنجش دیگران در پیششان کلام وحی شود؛
حداقل دو تن از اساتید خود من چنین بودند؛
هیچ گاه نشد که روایتی در نزدشان خوانده شود مگر آن که قبلا شنیده باشند‼️
انس با دریچه ی وحی، خطا در افکار را به کم ترین حد می رساند؛
بارها مواجه شدم با این که :
آنان آنچه را مدعیان پر مدعا در آینه نمی دیدند در خشت خام مشاهده می فرمودند.
وقتی می گویم: «مرجعیت ساحل نجات است» این شاخصه ها را جستجو کنید.