سابقه ی تأسيس نهاد مرجعيت به زمان ائمه ی طاهرین (علیهم السلام) باز می‌گردد و در حقیقت خود آن بزرگواران با کلمات و اشاراتشان این نهاد را برای دوره ی غیبت تدارک دیدند.

و تاریخ نیز نشان داد که این تدبیر تا چه اندازه در حفظ مکتب تشیع مؤثر بوده است.

از زمان ابن جنيد اسكافى و ابن ابى عقيل عمانى (رضوان الله عليهما) تا حال، مرجعيت شيعه دژی مستحکم برای حفاظ از مکتب بوده؛

پرچم‌داران بزرگ‌ترین مبارزات علیه استبداد و استعمار و دزدان عقیده، مراجع عظام بوده‌اند؛

چه کسی رهبری ثورة العشرين در عراق را بر عهده داشت؟

فتوای تحریم تنباکو توسط کدام نهاد صادر شد؟

آیا این مرجعیت تقلید نبود که پهلوی قدرتمند را از تخت پادشاهی به زیر کشید؟

نیم خط فتوای جهاد کفائی یک مرجع تقلید چه بلائی بر سر داعش آورد؟

در متن بعدی توضیح خواهم داد که چرا مرجعیت تنها ساحل امن برای همه‌ی ما در دوره‌ی غیبت است؟

پاسخ دهید