به بهانه‌ی مهاجرت استاد بزرگوار حوزه‌ی علمیه جناب آقای حاج شیخ محمد جواهری به نجف اشرف؛

تنها کتاب استدلالی فقهی که ساعت‌های زیادی از تمامی شب و روزهای درسی دائما با آن سر و کار دارم کتاب شریف جواهرالکلام است؛

جواهر، محصل را به تاریخ فقه می‌کشاند؛
با اصول درگیرش می‌کند؛
و چنان از دریای پر خروش دلیل و برهان برایت رونمائی می کند که تا مدت‌ها مبهوت عظمت نویسنده می‌مانی؛

حقاً جواهر یکی از شناسنامه‌های فقه جعفری است؛
اما این یکی از دو اثر مهم صاحب جواهر ره است؛
اثر دیگر آن بزرگ مرد، نسلی نورانی و پر فروغ است که هنوز پس از سالیانی طولانی زینت حوزه‌های شیعی هستند؛

دو روز قبل یکی دیگر از این نسل پر افتخار به نجف اشرف هجرت کرد؛
من از اینکه تا مدت‌ها از شرف دیدار استاد شیخ محمد جواهری محرومم غصه دارم؛
اما شادمانم که یکی از دو حوزه‌ی مهم شیعی در حال بازیابی مجد و عظمت خویش است!
حوزه‌ای که صدام به خیال خام خود نابودش کرده بود امروز دوباره جوانه زده و دارد به سرعت رشد می‌کند؛

به همت بزرگ‌مردانی که در سال‌های سخت سیطره ی طاغوت عراق سختی را به جان خریدند و ماندند؛
و کوشش آنان که در دوره ی جدید به نجف هجرت نمودند.

خدای متعال نجف‌اشرف و قم، این دو بال مذهب را زیر سایه ی نواب عام حضرت بقیة‌الله عج حفظ كناد.