هجرت برای همه ماهیتی انسان ساز دارد؛

به خصوص که به هم افزائی دو حوزه ی نجف اشرف و قم بیانجامد؛

ممکن است در هر یک از این دو حوزه بخشی از شخصیت یک طلبه شکل بگیرد؛

به خصوص الان که زمینه ی تدریس که رکن مهم طلبگی است در قم محدود شده نجف می تواند تکیه گاه خوبی برای مشتاقان تدریس شود؛

امروز حاج سید علی خمینی که در قم نیز مدرس سطح عالی بود به نجف اشرف مهاجرت کرد؛

امیدوارم در آن دیار شکوفاتر شود.

پاسخ دهید