یکی از ویژگی های راهبرد تنظیمی این است که می پذیرد ما اصول ثابت و سازوکارهای متغیر داریم.

یکی از دلایل ناکارآمدی ما در یک صدساله اخیر بی توجهی به این اصل بنیادی بوده است .
شما ببینید بعد از مشروطه رضا شاه همه چیز را به بهانه مدرن‌سازی از روحانیت و دین‌داران گرفت .
سیستم قضایی که تا آن روز وظیفه عالمان بود تبدیل به ساختار مدرن کرد ، امور ثبت احوال، اسناد و املاک ، ثبت ازدواج و طلاق ، امور مالی و موقوفات ومهم تر از همه سیستم تعلیم و تربیت را به اسم آموزش‌های مدرن از مکتب خانه‌های سنتی که عجین با دین مردم بود از دست روحانیت گرفت. وقتی همه مکانیسم‌های قدرت از دست دین گرفته شدبالطبع دین ناکار آمد گردید.
دین‌داران به ناچار بر اصول ثابت متمرکز شدند و از سازوکارهای متغیر غافل ماندند و یک‌باره دیدند با همین سازوکارهای متغیر رضا شاه قدرت گفت و دین و روحانیت را به حاشیه راند.
ادامه دارد. . .
(متن کامل‌تر را در اینجا بخوانید)

پاسخ دهید