راهبرد تهذیبی به دنبال آن است که بینش‌ها، نگرش‌ها، کنش‌ها و روش‌های انقلاب را اصلاح، ناب‌سازی و پالایش و پیرایش کند. متأسفانه در بینش و ایدئولوژی ما، ناخالصی‌هایی ایجاد شده است به نحوی که امروز غافل‌گیر شده‌ایم. شما این روز ها به رفتارهای سیاسی برخی از سیاسیون که نگاه می‌کنید گاهی تعادل منطقی در دیدگاه‌ها، بیانیه‌ها و اظهارنظرها کمتر دیده می‌شود . برخی از اظهار نظرها و بیانیه‌هایی که این روزها صادر می شود آتش زدن به سرمایه‌های ملی است. مردمی که چهل سال به پای این انقلاب ایستاده است، با همه فراز و فرودهایش همراهی کرده است ، توقع ندارد با دست نخبگانش، انقلاب ضربه ببیند. همه اینها نشان می‌دهد جریان وفادار به انقلاب باید به دنبال اصلاح و تهذیب و ناب سازی فرهنگ و تفکر انقلاب ، برآید.
امروز نسل حاضر در صحنه انقلاب، در ارائه فرهنگ دینی مشکل دارد و پویایی و نشاط فرهنگ دینی را نتوانسته است در شرایط حساس موجود به میدان بیاورد و متأسفانه فرهنگ عمومی در حال تبدیل به فرهنگ انفعال و خنثی است . در فرهنگ دینی و انقلابی ، باید موتور محرکه جامعه با نشاط و سرزندگی به سمت اهداف متعالی حرکت کند و دغدغه های اجتماعی و همگرایی عمومی دست مایه مسئولان و متولیان امور باشد.
ادامه دارد

پاسخ دهید