در شیوه‌های رفتاری، مبانی اعتقادی، بنیادهای نظری و سبک زندگی مشکل عدم شفافیت ناشی از اختلاط داریم، مدل‌ها و الگوهای زندگی تغییر کرده است؛ تکنولوژی‌های ارتباطی بر فرهنگ و روحیات دینی و حتی ملی ما اثر گذاشته است.
شما ببینید ، آن ساده‌زیستی، وقار و متانت دینی، شادابی همراه با معنویت، اخلاق اجتماعی، صداقت و رفاقت و مهربانی، ایثار و از خود گذشتگی، در فضای آلوده به بداخلاقی و چاپلوسی و ریاکاری ، چگونه خلوص و صفا و طراوت خود را از دست داده است.
کتاب «جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام»  نشان می‌دهد که در سطح جهان اسلام ، تفکر سیاسی مسلمانان چگونه التقاطی شده است و میان حق و باطل خلط شده است و برای اصلاح خود نیاز به یک نگاه راهبردی داریم. ماجرای اسلام اصیل و اسلام انحرافی که توسط حضرت علی(ع) در همان سال‌های صدر اسلام مطرح شد ،طرح اسلام علوی و اسلام اموی ، تشیع علوی و تشیع صفوی ،اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی ، همه نشانه‌ی آن است که راهبرد تهذیب و ناب‌سازی را در سبک زندگی فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ضروری است .
چالش عقلانیت و خرافات که یک عده می‌خواهند جامعه را با خواب و خرافه اداره کنند، با عقلانیتی که امام راحل مطرح کرد و با آن با شرق و غرب و استکبار و استبداد مواجه شد، در تعارض جدی است. همان‌طوری که چالش دین و تحجر ، نو اندیشی دینی و بنیادگرایی، مشکل جهان اسلام است. عده‌ای ، با رویکرد سلفی‌گری و عده دیگری با رویکرد سکولاریستی ، سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها و فرصت‌های جهان اسلام را نابود می‌کنند. دعوای اسلام ناب با اسلام آمریکایی هنوز حل نشده است که با چالش شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی ، مواجه شدیم.
واقعیت جهان اسلام این است که از وجود افکار داعشی و سلفی، افراطی که همه هم با نام اسلام هستند، رنج می برد.
اینهاست که طراحی و حرکت انقلاب اسلامی بر مبنای راهبرد تهذیب و ناب سازی را ضروری کرده است.
ادامه دارد. . .

پاسخ دهید