و اما اینک پس از عاشورا

نسبت پنج مفهوم را باید تحلیل کرد:

۱. قدرت نامشروع

۲- جهل مقدس

۳_سر بریده

۴- نی و نیزه

۵- پاداش جنایت

۱- ﺳﺮ بزرگ‌ترین و زیباترین جلوه انسانیت یعنی ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ (ع) این روزها بر سر نیزه به سمت کوفه و شام در حرکت است تا برای سرسلامتی به نزد عبیدالله و یزید ببرند و پاداش بگیرند…

۲- عجبا فردا یاران مختار ثقفی سر ﻋﺒﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩ را جدا می‌کنند و بر نی بلند می‌کنند تا به ﻧﺰﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ…

۳- پس فردا زبیریان ﺳﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ را جدا و بر نی می‌کنند تا به ﻧﺰﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﺑﯿﺮ ببرند…

۴-  واعجبا پسین فردا مروانیان ﺳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﺑﯿﺮ را جدا و بر نی می‌کنند و ﻧﺰﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮﻭﺍﻥ می‌برند تا پاداش بگیرند…

فیاعجبا بعد از حدود هزار و چهارصد سال، دوباره آرمان (قدرت نامشروع+جهل مقدس+سر بریده+ نی و نیزه+ پاداش جنایت) توسط داعشیان احیا می‌شود و. . .

اما ما نتوانستیم اندیشه قرآنی و سیره نبوی (ص) و علوی (ع) و حسینی (ع) را زنده و جاری کنیم و به جای آن فقط بر سر و سینه می‌زنیم.

امیدواریم اندیشه انقلاب اسلامی آغازی بر پایان این سیاهه تاریخ باشد…

پاسخ دهید