هر از چند گاهي بهانه اي يافت مي شود که اين جمله را بشنوم که پرچم هر كشور نماد ملت است نه دولت پس نبايد پرچم آمريكا را به آتش بكشيم. چون پرچم هر كشور نماد تاريخى و شخصيت و اعتبار يك ملت مى‏باشد، از همين‏رو دولت جمهورى اسلامى ايران بايد در اين باره موضع منفى داشته باشد و لذا مردم نيز به چنين اقدامي دست نزنند.

آيا به راستي چنين است؟ آيا پرچم کشورها ربطي به دولت آنها ندارد؟ و آيا صرفا نماد يک ملت است؟ آيا آتش زدن پرچم آمريكا توهين به مردم آمريكاست؟
در اين خصوص به چند مطلب اشاره مي کنم:

۱. پرچم يک کشور صرفا پرچم يک ملت نيست بلکه نمادي از کل حاکميت آن کشور اعم از ملت و دولت و حاکميت و ايدئولوژي آن است.

۲. غير منطقي نيست که بگوييم ما از پرچم امريکا متنفريم و در عين حال با مردم آمريكا دشمن نيستيم، بلكه تنفر ما از پرچم امريکا نشانه خشم عليه سياست‏هاى استكبارى و ظالمانه آمريكا مى‏باشد و پرچم امريكا به عنوان نماد و سمبل نظامى مستكبر و زورگو و خائن به حقوق بشر مورد نفرت همه ملل ستمديده مى‏باشد.

۳. اعلام تنفر ملتها از پرچم امريکا و احيانا آتش زدن پرچم امريكا حاوى اين پيام براى مردم اين کشورهاست كه بدانند دولتمردان آنها حيثيت و اعتبار بين‏المللى‏شان را لكه‏دار كرده‏اند، و جادارد که بكوشند با دقت در انتخاب رهبرانشان و اعتراض به عملكرد آنان موجبات تغييرات اساسى در سياست خارجى ايالات متحده پديد آورند.

۴. دولت امريکا همه جناياتي که در جهان و ايران انجام داده و مي دهد را با کدام نشان و نمادي جز پرچم امريکا انجام داده است؟ طبيعي است اين نماد نحس را آتش بزنيم. چرا عده اي مي خواهند اين پرچم را از اقدامات امريکا تبرئه کنند؟

۵. برفرض که مردم امريکا از اين نفرت نسبت به پرچم امريکا خشمناک شوند از دوحال خارج نيست. يا مردم آمريكا حامى سياست‏هاى ظالمانه راهبرانشان هستند، بنابراين مردم آمريكا با توجه به نقش آنها در انتخاب دولتمردان خود شريك جرم محسوب مى‏شوند و در مقابل جنايات دولتمردان خود و تضييع حقوق ملل مظلوم جهان توسط آمريكا مسؤول مى‏باشند. پس اگر توهين به آنان نيز تلقى شود نابجا نيست.
يا آنان حامى چنان سياست‏هايى نيستند و مسير خود را از سياستمداران جدا مى‏دانند، لاجرم اين مسأله به معناى توهين به آنان نيست و خودشان هم به اين امر واقفند که مسوولان جمهوري اسلامي ايران بارها گفته اند با مردم امريکامشکلي نداريم.

۶. امريکايي ها تحت لواي همين پرچم مي گويند بايد ريشه ملت ايران را خشکاند و برخي خودباختگان ايراني خشمگين و ناراضي نمي شوند و اعتراضي هم ندارند اما نسبت به پرچم يک کشور ستمگر حس ملت دوستي شان گل مي کند. مگر مردم آمريكا بر ملت‏هاى ديگر چه برترى و مزيتى دارند كه نبايد خاطر شريفشان ناراحت شود، در حالى كه هر روز ميليون‏ها انسان بى‏گناه بر اثر سياست‏هاى ظالمانه و استكبارى آمريكا و توسط سازمان‏هاى امنيتى و اطلاعاتى و رژيم‏هاى دست‏نشانده آمريكا از حداقل حقوق مسلم خود محروم مى‏شوند.

۷. کساني که امروز به علت اين که پرچم مردم امريکا را هم شامل مي شود مخالف اظهار تنفر نسبت به اين پرچم هستند فردا هم شايد بگويند تانک امريکايي هم بيت المال مردم امريکا است موشک هم حاصل ماليات مردم بيچاره امريکا است مرگ بر امريکا هم نگوييد چون امريکا شامل مردم هم هست و نظاير اينها…..

۸. به نظر مي رسد امروز سردمداران امريکا چاره اي جز پنهان شدن پشت دموکراسي ومردم و توده هاي خود ندارند و يک عده در داخل کشور ما هم در همين راستابه کارچاق کني اين سياست مشغولند تا نکند غباري بر چهره پرچم منفور و مغضوب ملتهاي جهان بنشيند. پرچمي که بر روي هواپيماهاي بمب افکن و موشک هاي ويرانگر و ناوهاي کودک کش خودنمايي مي کند و نبايد متهم باشد…!!!

پاسخ دهید