آقای روحانی با بیان اینکه «آمریکا به برخی از کشورهای شرق آسیا پیام می‌دهد که مذاکره کنند»، گفت: «مگر_دیوانه‌_اند که با این شرایط با آمریکا مذاکره کنند. آمریکا به مذاکره امضاء شده، به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده بی‌اعتنا است.»

به دلالت التزامی این سخن کاری نداریم و فقط از دولت مذاکره و سازش می پرسیم آیا امریکا امروز غیر قابل اعتماد شده یا از ابتدادغیر قابل اعتماد بود؟ !!!!
اگر از ابتدا چنین‌بود که بوده٬ پس‌شما با چه منطقی مذاکره کردید؟ چرا هشدارهای عقلای جامعه را نادیده گرفتید که بارها به شما هشدار دادند؟ آیا می توانید این خسارت محض را برای ملت ایران جبران کنید؟

پاسخ دهید