در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب منتظر بیانیه ای از سوی یکی از نهادهای حوزوی و روحانیتی بودیم که ضمن بزرگداشت انقلاب و دستاوردهای فراوان آن، منتقد و تحلیل گر مسائل و ضعفها و کاستی ها و خطراتی باشد … ⬿

مصاحبه اختصاصی با میرحسین موسوی نخست وزیر که در ۲۵ اسفند سال ۶۷ منتشر شد، رویداد قابل توجه دیگر ماههای آغازین سردبیری من در کیهان بود. در این مصاحبه آقای سید محمد اصغری سرپرست کیهان و چند تن از دبیران … ⬿

پس از ورودم به سردبیری روزنامه کیهان (آبان ۱۳۶۷) و استعفای اعضای سردبیری و قبول استعفای آنها از سوی آقای خاتمی و برعهده گرفتن یک تنه مسئولیت سردبیری، حفظ و ارتقای فرم و محتوای روزنامه مهمترین دغدغه ام بود. در … ⬿