به مناسبت بزرگداشت دکتر ناصر تکمیل همایون ارج‌نامه‌ای در دو جلد قطور با عنوان «همایون‌نامه» برای نکوداشت کارنامه علمی دکتر ناصر تکمیل‌ همایون از سوی انتشارات نگارستان اندیشه در سال ۱۳۹۶ منتشر شد. این مجموعه که به کوشش جوانِ پرتوان و مدیر و مدبر و خلیق آقای بهرنگ ذوالفقاری و با همکاری جمعی قابل توجه از اساتید و تاریخ‌­پژوهان و اهل قلم در دو جلد به ترتیب ۶۳۴ و ۹۶۱ صفحه‌ای منتشر شده است، دربردارنه‌ی حدود ۲۰۰ مقاله به شرح زیر است:

در جلد اول پس از مقدمه دکتر احسان اشراقی و پیش‌گفتاری به قلم آقای بهرنگ ذوالفقاری پنج بخش به این صورت آمده است:
بخش اول: استاد ناصر تکمیل همایون به روایت دوستان و شاگردان با ۵۷ مقاله
بخش دوم: استاد ناصر تکمیل همایون در آیینه آثار پژوهشی با ۹ مقاله
بخش سوم: بررسی آثار استاد ناصر تکمیل همایون با ۱۹ مقاله
بخش چهارم: زندگی و زمانه استاد ناصر تکمیل همایون با ۴ مقاله
بخش پنجم: سخن‌رانی‌های مراسم نکوداشت (گزارش ۱۲ سخنرانی)
در پایان جلد اول سال‌شمار زندگی استاد و نیز اسناد و تصاویر (یک سند و ۲۹ تصویر) درج شده است.

جلد دوم نیز با تکرار یادداشت آقای دکتر احسان اشراقی و پیشگفتار آقای بهرنگ ذوالفقاری دربردارنده‌ی ۹ بخش به شرح زیر است:
بخش اول: تاریخ ایران باستان و فرهنگ و زبان‌های باستانی با ۱۲ مقاله
بخش دوم: تاریخ و تمدن ایران از ورود اسلام تا دوران معاصر با ۹ مقاله
بخش سوم: تاریخ معاصر ایران (عصر قاجار و پهلوی) با ۲۵ مقاله
بخش چهارم: تهران، تاریخ محلی و جاده ابریشم با ۱۱ مقاله
بخش پنجم: مطالعات اجتماعی با ۵ مقاله
بخش ششم: زبان و ادبیات با ۷ مقاله
بخش هفتم: مباحث نظری علوم انسانی و علوم تاریخی با ۱۵ مقاله
بخش هشتم: ادیان و عرفان با ۵ مقاله
بخش نهم: هویت ملی با ۷ مقاله

صاحب این قلم در بخش دوم از جلد اول، مقاله‌ای با عنوان «جستاری در روش پژوهش در تاریخ اجتماعی بر پایه نوشته‌های استاد ناصر تکمیل همایون” از صفحه ۲۹۱ تا۳۰۰ دارد که فایل پی‌دی‌اف آن‌را می‌توانید از اینجا دانلود فرمایید.

پیوست‌ها

پاسخ دهید