پیش از آن‌که تلگرام از دسترس خارج شود، در یکی از گروه‌های این شبکه اجتماعی که جمعی از دوستان و هم‌دانشگاهی‌های پیشین دور هم جمع بودیم، یکی از اعضاء رفتاری آشکارا ناسازگار با فتوای جمعی و بلکه همه فقیهان مطرح قم و نجف در باره‌ی تعامل ما با عزیزان اهل‌سنت داشت، و نه اندرز دیگر دوستان در وی اثر می­‌کرد و نه استدلال‌های دینی و عقلی وی را از این رفتار ناصواب باز می­‌داشت، حقیر هم که در آغاز بدون خطاب مستقیم قرار دادن، نادرستی روش وی را یادآور شده بودم ولی طرفی نبسته بودم، برای اتمام حجت از دو مرجع بزرگوار استفتاء کردم و دو پاسخ به شرح زیر دریافت داشتم و پس از انتشار این دو استفتاء گروه را ترک کردم:

الف. استفتاء از حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:

با سلام و تحیت

با توجه به نظر شما و بسیار از مراجع بزرگوار مبنی بر حرمت اهانت به مقدسات اهل‌سنت، اگر در یکی از گروه‌های اجتماعی مجازی فردی به گونه‌ای شک برانگیز نه فقط به مقدسات اهل‌سنت و خلفا، بلکه به علمای آنها و حتی پایه‌گذاران مذاهب فقهی آنها از طریق لعن و سب اهانت کند و تذکر هم فایده‌ای نداشته باشد، با احتمال عقلایی این که ماندن در این گروه به ترویج این گناه بیانجامد و از طرف دیگر ماندن در این گروه سودمندی‌های دیگری برای بنده داشته باشد، وظیفه امثال حقیر در ماندن یا ترک این گروه چیست؟

بسم الله الرحمن الرحيم

با اهداء سلام و تحيت؛

پاسخ:  اگر ارشاد کردن اثری ندارد با توجه به مفاسدی که اینگونه گروه‌ها و فضای ایجاد شده در آن دارند، از قرار گرفتن در چنین موقعیت‌هایی که نوعی حمایت از آنها نیز محسوب می شود، اجتناب نمایید.

همیشه موفق باشید.        دفتر آيت‌الله العظمی مکارم شيرازی / استفتائات

ب. استفتاء از رهبر معظم انقلاب:

با سلام و تحیت

حقیر مقلد شما نیستم ولی در مسائل عمومی جامعه اسلامی مطابق نظر حضرت‌عالی عمل می کنم.  با توجه به نظر شما و بسیاری از مراجع بزرگوار مبنی بر حرمت اهانت به مقدسات اهل‌سنت، اگر در یکی از گروه‌های اجتماعی مجازی فردی به گونه ای شک‌برانگیز نه فقط به مقدسات اهل سنت و خلفا، بلکه به علمای آنها و حتی پایه گذاران مذاهب فقهی آنها از طریق لعن و سب اهانت کند و تذکر هم فایده ای نداشته باشد، با احتمال عقلایی این که ماندن در این گروه به ترویج این گناه بیانجامد و از طرف دیگر ماندن در این گروه سودمندی‌های دیگری برای بنده داشته باشد، وظیفه امثال حقیر در ماندن یا ترک این گروه چیست؟

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحیم   سلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته

در فرض سوال وظیفه شما ترک این گروه است.   موفق و مؤید باشید.

پاسخ دهید