کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در دهه سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد. در سومین شماره از خبرنامه این کنگره مصاحبه‌ای با حقیر به عنوان مدیر کمیته تاریخ، تمدن و جغرافیا در باره اهمیت، پیشینه، نقاظ ضعف و قوت، روند فعالیتها و برونداد کنگره از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است که متن آن را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

پیوست‌ها