صبح روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ بر اساس یکی از برنامه‌های مصوب میز تمدن اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، نخستین کارگاه آموزشی با رویکرد تقویت بینش تمدنی برای ائمه جمعه استان ایلام برگزار شد. این نشست که هشت نفر از ده امام جمعه این استان در آن حضور داشتند به معرفی میز تمدن اسلامی، چرایی اهتمام به مسأله تمدن، مفهوم تمدن و تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی، وظیفه ما برای پرداختن به این موضوع، تفاوت مهم تمدن به مثابه موضوع با تمدن به مثابه رویکرد، مفهوم بینش تمدنی، چند شاخصه اصلی سنجش آن و اشاره‌ای به برخی از مهمترین روش‌های تقویت آن اختصاص یافت.

ائمه کارگاه آموزشی با موضوع تمدن برای ائمه جمعه استان ایلامجمعه به عنوان صاحبان یکی از مهم‌ترین تریبون‌های اثرگذار بر افکار عمومی در صورت آشنایی تخصصی با مفاهیم اصلی مربوط به تمدن نوین اسلامی با محوریت تقویت بینش تمدنی می‌توانند نقش بهتری در ارتقای سطح آگاهی مردم و نوع نگاه آن‌ها به مسائل پیرامونی ایفا کنند. این نخستین تجربه، برای آشنایی با کاستی‌ها و چالش‌های برگزاری این‌گونه دوره‌ها و راه‌های برگزاری بهتر آن بسیار سودمند بود.

پاسخ دهید