روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ از سوی دفتر هم‌اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی ایلام یک نشست با موضوع مهم‌ترین پرسش‌های معطوف به تمدن نوین اسلامی برگزار شد. در این نشست پس از اشاره به چرایی ضرورت پرداختن به مسأله تمدن نوین اسلامی، به مهم‌ترین پرسش‌های مطرح در این زمینه با محورهای زیر اشاره شد: چیستی تمدن و تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی، پایه‌های معرفتی تمدن نوین اسلامی، ابعاد و فرایند تمدن نوین اسلامی، امکان‌ تحقق تمدن نوین اسلامی، چالش‌ها و فرصت‌های تمدن نوین اسلامی.

مهم‌ترین مباحثی که معطوف به ملاحظات و پرسش‌های خوب استادان حاضر در جلسه مورد اشاره قرار گرفت چنین است:

• تفاوت درک عامیانه از مفهوم تمدن و کاربردهای آن با درک عالمانه آن در محیط‌های علمی

• مسأله بودگی تمدن با وجود عمومیت نداشتن اهتمام به آن حتی در محیط‌های نخبگانی

• روش حل چندگانگی زبانی در قلمرو تمدن نوین اسلامی

• روش مناسب حل تعارضات ما با عربستان در مقیاس و با نگاه تمدنی

پاسخ دهید