صبح دیروز پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ جلسه دفاعیه آقای سیدهدایت علی‌شاه رضوی با عنوان «طراحی الگوی تبلیغی مبتنی بر نظریه منتخب ارتباطات بین‌فرهنگی با محتوای سیره اهل البیت علیهم السلام در دانشگاه‌های اروپایی» در مدرسه عالی تاریخ و ادیان جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد.

راهنمایی این رساله بر عهده بنده بود و مشاوره آن را آقای دکتر غلامرضا بهروزی‌لک و داوری آن را آقایان دکتر محمدحسین مختاری، دکتر کریم خان‌محمدی و دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی عهده‌دار بودند.

مطالعات تاریخی در کشور ما دوران گذار را سپری می‌کند. افزون بر تحولاتی که در آموزش، پژوهش و محتوای دانش تاریخ به چشم می‌آید، از یک سو نگاه به مباحث نظری پیشینی که به فلسفه تاریخ پیوند می‌خورد رواج یافته و از سوی دیگر نگاه به مباحث کاربردی پسینی که به امتداد اجتماعی دانش تاریخ پیوند دارد، رو به فزونی است. این رساله در شمار دسته اخیر قرار دارد و یک دانشجوی رشته تاریخ اسلام با گرایش تاریخ اهل بیت علیهم السلام کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان سیره اهل بیت علیهم السلام را که از مطالعات تاریخی به چنگ می‌آید در یک فضای علمی ـ در اینجا فضای کلی دانشگاه‌های اروپایی ـ مطرح کرد.

فصل اول این رساله با عنوان «اروپا و اسلام؛ چالش‌های ارتباطات میان‌فرهنگی» به بیان مباحث مقدماتی مختلفی مانند موضع اروپایی‌ها نسبت به اسلام و چالش‌های تبلیغ اسلام در اروپا اختصاص یافته است. در دیگر فصل‌های رساله بر اساس یک نظریه برگزیده در زمینه ارتباطات میان‌فرهنگی، پنج محور زیر برای تبلیغ سیره اهل بیت علیهم السلام در دانشگاه‌های اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است: رفتار مناسب، شرایط مناسب، موقعیت مناسب، محیط مناسب و روش مناسب.

به دست دادن یک سیاست‌نامه و یا شیوه‌نامه برای تبلیغ سیره معصومان علیهم السلام در دانشگاه‌های اروپایی نیازمند مطالعات و بررسی‌های خیلی بیشتر است.

پاسخ دهید