این کنگره همچون هر فعالیت علمی و فرهنگی دیگر نگاه‌هایی موافق و مخالف را به دنبال داشته است. بنده در نگاهی کلی و واقع‌بینانه آن را و البته به صورت مشخص در بخش ویژه تاریخ و تمدن به یُمن همکاری اعضای محترم کمیته تاریخ و تمدن موفق ارزیابی می‌کنم. این جمله از گزارش فعالیت‌های کمیته تاریخ و تمدن که در فرسته پیشین به آن اشاره شد، ملاک و مبنای این ارزیابی مثبت است:

«… بنا بر این آورده‌های علمی کمیته تاریخ را می‌توان فراتر از نشان دادن سهم شیعیان در تاریخ نگاری دانست، زیرا عملا در پرتو فرصتی که این کنگره فراهم آورد یک بار دیگر تاریخ‌نگاری در دوره اسلامی مورد بازخوانی قرار گرفت و شاخه‌های مختلف آن برجسته شد.»

ابعاد دیگری از اهمیت، پیشینه، نقاظ ضعف و قوت، روند فعالیت‌ها و برونداد این کنگره در مصاحبه‌ای که با بنده به عنوان مدیر کمیته تاریخ و تمدن از سوی خبرنامه کنگره صورت گرفت و در صفحه ۵۸ تا ۶۵ سومین شماره خبرنامه منتشر شد آمده است. این مصاحبه قبلا در همین کانال اطلاع‌رسانی شده است. مصاحبه‌ای زنده هم در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ با شبکه ماهواره‌ای ولایت در برنامه‌ای با عنوان «تراث» در باره این کنگره داشتم که در آن به ویژه بر نقش اینگونه نشست‌ها در تقویت همبستگی امت اسلامی تأکید شد. مقدمه جلد ۲۱ مجموعه مقالات این کنگره با عنوان «نقش شیعیان در تاریخ‌پژوهی و تمدن» و جلد ۲۲ با عنوان «نقش شیعیان در شاخه‌های تاریخ نگاری» که با نظارت دکتر نعمت‌الله صفری فروشانی منتشر شده، در بردارنده بیانی دیگر از گزارش فعالیت‌ها و فرایند بررسی و گزینش و آماده‌سازی مقالات و نیز آورده‌های فعالیت این کمیته برای جامعه علمی است. متن این مقدمه در اینجا در دسترس است.

مجموعه مقالات کنگره که به تعداد بسیار محدودی منتشر شده، هنوز توزیع نشده است و ظاهراً تصمیم برگزار کنندگان کنگره این است که پس از ویرایش دوباره مقالات منتشر شود. ای کاش این کار بیش از این به تأخیر نیافتد و یا برخی مجلدات از جمله مجلدات مربوط به تاریخ اجازه نشر زودتر را بیابد. یادآور می‌شود چکیده مقالات و جزوه‌ای در معرفی منشورات در همان روز برگزاری کنگره در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

پاسخ دهید