بي ترديد بخش بزرگي از ماندگاري ميراث عاشورا و تعظيم شعائر حسيني  مرهون تلاش سخنرانان، شاعران و مداحان است كه با استفاده از مهارت هاي ذوقي و كلامي خويش، نقش رسانه را ايفا كرده اند. نكته قابل تأمل آن كه اين گروه به همان اندازه كه از شأن و جايگاهي ارزشمند برخوردارند، مسووليت و وظايفي خطير هم بر عهده دارند، كه برخی از مهم ترین آنها را این قرار است:

  1. استفاده از منابع معتبر در بازگويي وقايع عاشورا،
  2. پرهيز از بيان مطالب سست يا سخيف كه با شخصيت امام و اهداف و آرمان هاي او ناسازگار است،
  3. عدم استفاده از تعبيرها و اصطلاحات نامناسب يا ابزارها و وسايلي كه در شأن مجالس عزاداری و عزاداران و پيروان امام حسين(ع) نيست.
  4. خالص كردن نيت براي رضاي خدا و پرهيز از شائبه هاي كه به اين امر لطمه مي زند،
  5. مواظبت بر گفتار و كردار خود حتي در زندگي روزمره،
  6. پرهيز از به كار گيري مجالس عزا در راستاي رقابت هاي سياسي و مانند آن،
  7. كمك به دانش افزايي و ازدياد بصيرت ديني عزاداران و معرفی  علل، عوامل و اهداف شكل گيري واقعه عاشورا و راه هاي تجسم بخشيدن به فرهنگ حسيني در عصر حاضر،
  8. پيشگيري از توجه بيش از اندازه به امور حاشيه اي و استفاده از ابزارهايي كه بود و نبودشان تاثير چنداني در تعظيم شعائر حسيني ندارد، و از طرف ديگر حساسيت و مواظبت بر توجه بيش از پيش به شکل گیری روح حماسه حسيني  و تجسم بخشیدن به این که  شیعه حسینی شیعه اخلاقی است.

(برگرفته از کتاب از کعبه تا عشق، نوشته حسینعلی رحمتی)

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

پاسخ دهید