میرزا حسن تبریزی (۱۳ تیر ۱۲۳۰ تبریز- ۱۸ آذر ۱۳۲۳ قم) مشهور به رُشدیه از پیش‌گامان نهضت فرهنگی ایران و پایه‌گذار مدارس نوین در ایران بود. او در سال ۱۳۰۵ نخستین مدرسه با شیوهٔ آموزشی جدید را در تبریز راه‌اندازی کرد. رشدیه در قبرستانِ نو در شهرستان قم دفن شده است؛ با سنگ قبری ساده و بدون تشریفات. در همین قبرستان، سید محمدجواد ذاکر طباطبایی نیز دفن شده است. کسی که تقریباً پایه‌گذار مدّاحی نو در ایران بود. درحالی‌که قبر رشدیه غریب و گم‌نام و بدون فاتحه‌خوان است، قبر سید جواد شلوغ و پر بازدید است. گروه‌های زیادی بر سر مزار او حاضر می‌شوند و خاطرش را گرامی می‌دارند.
حکایت تفاوت قبر رشدیه و سید ذاکر، حکایت تفاوت جایگاه دو خوانش از دین است. بخواهیم یا نخواهیم، درست یا غلط، مردم سید ذاکرها را بر رُشدیه‌های و شیخ احمد کافی‌ها را بر مطهّری‌های ترجیح می‌دهند. قبر خلوت و سادهٔ رُشدیه آینهٔ عبرت همهٔ عالمان فرهیخته‌ای است که سودای دین‌پیرایی دارند.

دیدگاه‌ها

  1. ناشناس

    رشدیه گویا متهم به تغییرمذهب به یکی از مذاهب نزدیک به بهائیه هست علاوه بر اینکه عکس های وی در حالیکه دختران بزرگسال وی بی حجاب در کنار او نشسته و کشف حجاب کرده اند قابل انکار نیست

پاسخ دهید